कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852622111
सूचना अधिकारी
bhupalsendang@gmail.com
9852660994
इन्जिनियर
भाैतिक योजना तथा अनुगमन शाखा
girimilan17@gmail.com
+977-9862668298
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.phunglingmunicipality@gmail.com / mahesh.phunglingmun@gmail.com
9842642482
ना.सु
जिन्सि शाखा
basantasunuwar279@gmail.com
+977-9842663756
लेखापाल
आर्थिक प्रशासन शाखा
limbubimal125@gmail.com
‌+९७७ ९८४२७२९४९१
सव. ओभरसियर
प्राविधिक शाखा
hemsawadin@gmail.com
+977- 9840979719
एम.आई.एस अपरेटर
पञ्जिकरण शाखा
phunglingmis.opt@gmail.com
9842656194
अ.सब ईन्जिनियर
helloshrestharajesh22@gmail.com
+977-9842274395
एम.आई.एस फिल्ड सहायक
राजश्व उपशाखा
madenjapen123@gmail.com
9842742632
रोजगार सहायक
tamusarmila33@gmail.com
9862622230