स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम